Galerie Česká brána

Přijměte pozvání do galerie Česká brána. Galerie je umístěna v gotické kamenné věži, sloužící jako vstupní brána a zároveň jako vyhlídka na město a okolí. Je jednou z dominant města Bělé pod Bezdězem, která žije svým kultůrním životem. Svědčí o tom značný počet návštěvníků , kteří vstoupili do galerie po točitých schodech, z nichž se k nám mnozí rádi vracejí. Uznání patří všem, kteří přišli s myšlenkou vrátit bráně život, všem kteří se podíleli na citlivé rekonstrukci. V popředí zájmu je uspořádání historického objektu a jeho využití. V těchto prostorách můžete obdivovat či zakoupit originální práce českých výtvarníků a řemeslníků.

Vám, kteří jste dosud cestu do naší galerie nenalezli, pokuste se tak učinit. Pocit sounáležitosti k městu a jeho pamětihodnostem patří do duchovní výzbroje každého z nás, kdo ve zdech města trvale pobýváme.

Těšíme se na vaši návštěvu

galeristka Světlana Žalmánková.

Kde nás najdete :